Projectes

Des de la seva creació, la Biodanza s’ha aplicat en diferents àmbits d’arreu de Llatinoamèrica, Europa i Àsia, sent eina d’intervenció en contextos clínics, socials i en contextos de creixement personal.

A Espanya, s’han realitzat diferents experiències de Biodanza aplicada en contextos clínics i socials. S’ha aplicat la Biodanza amb grups de joves amb trastorns de la conducta alimentaria i de la imatge corporal (Centre Khepra, Cornellà), amb persones amb trastorns per dependència a les substàncies (Projecte Home, Victoria), amb gent gran i persones amb demència (Residencia Caser, Bilbao; Associació de Parkinson Maresme, Mataró i Barcelona), amb persones amb diagnòstic de fibromialgia (Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF), Sabadell), dones que han sofert violència de gènere (Associació Mujeres Itakas, Madrid i Barcelona) i persones amb trastorns amb salut mental (Huelva, Sevilla i Alacant).