Dansant els anys

Dansant els anys  Durant el 2014, el projecte s’ha realitzat dirigit a la gent gran dels Casals de la gent gran Barcelona de la Barceloneta, Sants i la Prosperitat i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment, es segueix donant continuïtat al Casals de la gent gran Barcelona de la Barceloneta i Sants, en vies de generar nous espais.

Al llarg de 2015, es segueix donant continuïtat al Casals de la gent gran Barcelona de la Barceloneta i Sants, i actualment, als Casals de gent gran de Prosperitat, Cotxeres de Sants i de Josep Tarradelles al Raval.