Cuida la vida: Associació de facilitadores pel benestar

És una associació sense ànim de lucre creada a Barcelona el 2014.biodanza

 Està formada per un equip multidisciplinari de professionals amb experiència i formació en àrees com la psicologia, l’educació i l’art, compartint com a eina la Biodanza

Biodanza és un sistema que treballa amb la música, el moviment, les emocions i el grup, afavorint l’expressió saludable de la persona a nivell corporal, emocional i existencial.

Treballem en la creació d’espais per promoure la salut i el creixement psicosocial de les persones -infants, adolescents, gent gran, persones amb necessitats especials, és dir, persones en general- en diferents àmbits clínics i socials a través de la Biodanza i de la psicoterapia.

Treballem per a la millora de la convivència ciutadana i per fer de la diversitat un factor d’inclusió social, econòmic i polític on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats i accedeixin als recursos necessaris per gaudir d’una vida digna, entenen la felicitat com una valor social.

El propòsit d’aquesta associació és facilitar espais de vida per a una millora de la salut psicosocial.

Compartim els valors de el respecte als drets humans i a la Vida, i estem compromeses amb la construcció d’una societat més afectiva, solidària i inclusiva.

Objectius de l’entitat
Els nostres objectius de treball són:
– Promoure i difondre el sistema de Biodanza Rolando Toro en totes les seves formes, des del creixement personal a la intervenció clínica, social, comunitària, formativa, organitzacional, sociosanitària i educativa.
– Generar espais de creixement personal i salut psicosocial a través dels projectes d’intervenció en l’àmbit educatiu, social, clínic, sociosanitari, organitzacional i comunitari.